admin
fnrs
PDF Afdrukken E-mail
PDF Afdrukken E-mailBEGINNEN MET RIJLESSEN JEUGD 5/7 JAARJEUGD VANAF 7 JAARVANAF 15 JAAR-VOLWASSENEN


 

 

382Naast de prijs van de lessen / leskaarten zitten er natuurlijk ook regels aan.
Een korte beschrijving vindt u hieronder.

Groepslessen:
De genoemde prijzen zijn prijzen per maand.
Voor de groepslessen, minilessen en voltige/knuffel lessen, worden maandkaarten geïncasseerd.

De maandkaart is geldig voor één les per week; 48 lessen per jaar.( 4 lessen per maand,12 lessen per kwartaal)
De maandkaart en de lessen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen

 

In week 1 van het jaar en de laatste week van het jaar vallen beide weken een les uit.
In de zomervakantie vallen er twee weken les uit. deze lessen zijn  ook niet in te halen..(zgn compensatielessen)*
Elk kwartaal komt zo 1 week les te vervallen.


(de voltige/knuffellessen en minilessen hebben een zomerstop).

De lessen van een maandkaart kunnen in de maand waarvoor deze bedoeld is gereden worden.
Het kan voorkomen dat u een les, om wat voor reden dan ook, wilt annuleren.
Dit kan per mail, telefonisch (voicemail) of op de manege zelf.
Maar om deze les als nog te kunnen rijden, zal de les ten minste 24 uur voor aanvang van de les afgezegd moeten zijn.
Deze les is eventueel in de zelfde maand op afspraak in te halen of uiterlijk de maand er na.
Een inhaal les is eenmaal te plannen. Wordt de les wederom door u geannuleerd, om welke reden ook, dan komt deze les als nog te vervallen.
U kunt natuurlijk meerdere lessen per maandkaart afzeggen, echter mag u maximaal 1 afgezegde les per maandkaart inhalen.

De lessen die komen te vervallen ivm de officiële feestdagen, mogen gewoon ingehaald worden, en vallen buiten de "1 inhaal les per maand" regel.

Deze lessen worden namelijk automatisch door ons afgezegd. Wel kunnen ook deze lessen eventueel tot uiterlijk de maand erna ingehaald worden.

In alle vakanties gaan de lessen gewoon door.

In de zomervakantie en de kerstvakantie is de manege gedeeltelijk gesloten, hierover krijgen de ruiters persoonlijk informatie per mail.

* compensatielessen zijn de lessen die in de zogenaamde 5e week van een maand gereden worden, dit zijn er 4 per jaar.

Individuele lessen:
U staat ingeschreven en volgt privélessen.
Elke les wordt u afzonderlijk in rekening gebracht en wordt automatisch geïncasseerd of, voor de les, per pin of cash door u betaald.
Privélessen worden in principe met een regelmaat gereden (1x per week).
Een les kan afgezegd worden. Minimaal 24 uur van te voren.
Gebeurt dit later, dan wordt u deze les in rekening gebracht.
Een les afzeggen kan per mail, telefonisch (voicemail) of op de manege zelf.
Een les vergeten is voor uw eigen rekening.

U staat ingeschreven en volgt longelessen.
Bij longelessen koopt u een leskaart voor 5 lessen welke 7 weken geldig is.
De leskaart betaalt u per pin of cash.
Wilt u een longe les afzeggen dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de les doen.
Dit kan per mail, telefonisch (voicemail) of op de manege zelf.
Wordt de les later afgezegd, dan wordt deze doorberekend.
De op tijd afgezegde les kunt u binnen de geldigheidsduur van de leskaart inhalen. Dit gebeurt in principe de volgende week.

Voor alle inhaallessen geldt:

Plan op tijd!!
Als de mogelijkheid er is mag u, in overleg, de les inhalen. Dit is van onze kant absoluut geen verplichting!
Een afgezegde les is uiterlijk in de maand er na nog eventueel in te halen. Bij het plannen van een inhaal les wordt altijd eerst de

door ons geannuleerde rijles gepland.
Als u te lang wacht met plannen, loopt u de kans dat er geen mogelijkheden zijn om uw les in te halen.
Het plannen van een inhaal les en het afzeggen van een les is uw eigen verantwoording.
Het afzeggen van een les op de lesdag zelf ivm ziekte is echt te laat, de les komt dan te vervallen!
Wij hoeven van u niet te weten waarom u een les afzegt.
U kunt kort informatie geven als u een les wilt afzeggen.
Vermeld altijd uw naam, de lesdag waarom het gaat en de lestijd!

 

De genoemde prijzen op de site kunnen anders zijn dan de werkelijke prijzen.

Informeer daarom altijd naar de juiste prijs.