admin
fnrs
PDF Afdrukken E-mail

Klachtenprocedure

Veiligheidsbeleid

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze
accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid bij manege Ruimzicht
in het algemeen, dan verneemt de directie van manege Ruimzicht dat graag zo
spoedig mogelijk, Op die wijze kunnen wij snel actie ondernemen.

Alle klachten behandelen wij op de volgende wijze:

*Dien uw klacht mondeling in bij de directie.

*Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw
klacht schriftelijk indienen bij de directie. ( vraag de directie om een
klachten formulier)
*U dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbreking
van uw standpunt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
*Binnen drie weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van de directie een
antwoord mondeling/ schriftelijk zoals u heeft aangegeven op het
klachtenformulier.

Indien u zich niet kan vinden in het antwoord van de directie dan kunt u zich
uitsluitend schriftelijk wenden tot het secretariaat van Stichting Veilige
Paardensport Postbus 3040 3850 CA ERMELO.
Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures
van Stichting Veilige Paardensport.